Dodano przez dnia: 13 lut 2014 w kategorii Aktualności

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić właściwy urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu pojazdu (np. sprzedaży, darowiźnie). Zawiadomienia dokonuje właściciel, na którego pojazd był zarejestrowany w urzędzie, który dokonał tej rejestracji.

Zgłoszenie zbycia pojazdu nie jest wyrejestrowaniem (wycofaniem z ruchu), a jedynie zawiadomieniem o zmianie właściciela pojazdu. Dokonanie rejestracji pojazdu przez nowego nabywcę nie zwalnia poprzedniego właściciela z obowiązku powiadomienia o zbyciu tego pojazdu.

Dlaczego warto zgłosić zbycie pojazdu i nie czekać na to, aż ktoś go zarejestruje i wpisze „na siebie” ?

  • Osoba kupująca samochód wcale nie musi chcieć go rejestrować, a na przykład rozłożyć na części (co jest prawnie niedozwolone).
  • Ubezpieczyciel nie ma obowiązku zrywania umowy OC bez stosownego dokumentu o wyrejestrowaniu auta w Wydziale Komunikacji.
  • Samochód może być użyty do przestępstwa, wykroczenia, itd.

Przypadków jest mnóstwo, a zgłoszenie zbycia samochodu w urzędzie daje nam pewność, że nigdy nie będziemy mieli problemów ze zbytym pojazdem.

Ponadto w przypadku sprzedaży/zbycia pojazdu masz 14 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu i podanie pełnych danych nabywcy pojazdu.

Jednocześnie masz prawo do zwrotu zapłaconej składki za ubezpieczenie.

Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki prześlij wniosek o zwrot składki z nr konta bankowego.

Zwrot składki jest należny z tytułu umów ubezpieczenia:

  1. AC/ASSISTANCE
  2. NNW
  3. OC – o ile kupujący powiadomił pisemnie o rezygnacji z umowy OC w trakcie jej trwania.

Wzór formularza zgłoszenia zbycia samochodu jest dostępny do pobrania na naszej stronie

Formularz: Zbycie pojazdu