Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Wartość ubezpieczenia OC docenia się zazwyczaj wtedy, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd wyrządzasz komuś szkodę, za którą nie musisz płacić z własnej kieszeni.

oferta5Ubezpieczenie Auto casco
Ubezpieczenie AC występuje w opcji: All risks, czyli oznacza to ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk. Ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, wandalizm czy działanie żywiołów.

Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie Assistance obejmuje świadczenie pomocy w przypadku różnych zdarzeń związanych z pojazdem, w tym:  kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży.
Ubezpieczenie Assistance gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy.    Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc w 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.
Ubezpieczenie oferowane jest posiadaczom samochodów osobowych zawierającym umowę ubezpieczenia OC lub AC.

Ubezpieczenie Auto Szyby
Ubezpieczenie Auto Szyby jest rozszerzeniem standardowego ubezpieczenia OC/AC. Ubezpieczeniem objęte są szyby czołowa, boczne i tylna ubezpieczonego pojazdu.
Dzięki takiemu ubezpieczeniu możesz naprawić sobie szybę bez angażowania swoich środków korzystając z sieci warsztatów współpracujących z Ubezpieczycielem.    Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie uzgodnionym z Tobą.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie NNW chroni Ciebie oraz Twoich pasażerów przed konsekwencjami od różnych zdarzeń losowych podczas podróży.

Zakresem ubezpieczenie to obejmuje:

  • uszczerbki na zdrowiu
  • uszkodzenie ciała
  • śmierć kierowcy lub pasażera
  • zielona karta

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową i obejmującą jednocześnie odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty,   na terenie których nie działa OC krajowe.

Ochrona Prawna
Jest to ochrona prawna interesów ubezpieczonego.
Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera.

W zakres tej ochrony wchodzi m.in.:

  1. wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego,
  2. koszty sądowe,
  3. koszty porad, opinii i konsultacji prawnych,
  4. koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy,
  5. koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się przed sądem zagranicznym,
  6. świadczenie na kaucję w razie aresztowania.

Jeżeli posiadasz samochód lub jesteś jego współwłaścicielem, chcesz mieć go dobrze ubezpieczony z możliwymi dodatkowymi elementami, które dadzą Ci bezpieczeństwo skontaktuj się z nami aby przygotować ofertę.

wiecej_informacji