Dodano przez dnia: 13 Lut 2014 w kategorii Aktualności

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić właściwy urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu pojazdu (np. sprzedaży, darowiźnie). Zawiadomienia dokonuje właściciel, na którego pojazd był zarejestrowany w urzędzie, który dokonał tej rejestracji.

Zgłoszenie zbycia pojazdu nie jest wyrejestrowaniem (wycofaniem z ruchu), a jedynie zawiadomieniem o zmianie właściciela pojazdu. Dokonanie rejestracji pojazdu przez nowego nabywcę nie zwalnia poprzedniego właściciela z obowiązku powiadomienia o zbyciu tego pojazdu.

Dlaczego warto zgłosić zbycie pojazdu i nie czekać na to, aż ktoś go zarejestruje i wpisze „na siebie” ?

Czytaj więcej