Dodano przez dnia: 20 Wrz 2013 w kategorii Aktualności, Porady

Gdy kupujemy używany samochód możliwe są 3 warianty:

I. a zbywca nie miał ważnej polisy OC – należy ją zawrzeć w dniu zakupu pojazdu,

II. zbywca miał polisę – sprawdź u Ubezpieczyciela czy jest opłacona (bo może nie być!),

III. zbywca miał polisę i jest polisa opłacona.

Możesz pozostać przy dotychczasowej umowie obowiązującej na poprzedniego właściciela. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo dokonać ponownej kalkulacji należnej składki, z uwzględnieniem przysługujących Tobie zniżek lub zwyżek. Możesz również sam wnioskować o ponowne przeliczenie składki. Taka umowa obowiązuje do wyznaczonego w niej terminu.

UWAGA: Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie przyśle Ci automatycznego wznowienia ubezpieczenia, musisz zawrzeć nową umowę na kolejny rok.

UWAGA: wraz z zakupem samochodu przechodzą na nabywcę jedynie prawa z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pozostałe dobrowolne ubezpieczenia, które nabył poprzedni właściciel, jak np. Autocasco, Assistance czy NNW unieważniają się.

Możesz również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia otrzymanego wraz z autem w dowolnym momencie. Takie wypowiedzenie trzeba dostarczyć do ubezpieczyciela w formie pisemnej np. u agenta, który dany zakład ubezpieczeń reprezentuje i zawrzeć nowy pakiet ubezpieczeń na swoje nazwisko.