Dodano przez dnia: 8 kw. 2014 w kategorii Aktualności

Sezon na rowery już rozpoczęty! 😀 na polskich ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Warto, aby każdy z nich pomyślał o odpowiednim zabezpieczeniu w formie polisy, chroniącej przed skutkami ewentualnego wypadku.

Ubezpieczenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością rozszerzenia ochrony poza jej granice. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest rowerzysta wymieniony w polisie – właściciel lub użytkownik.

Umowę można zawrzeć na rok, lub krótszy okres.

PZU Bezpieczny rowerzysta zapewnia kompleksową ochronę każdego rowerzysty.

W ramach umowy ubezpieczony jest rowerzysta, wraz z bagażem podróżnym i rowerem, podczas użytkowania roweru, czyli podczas kierowania, prowadzenia, oraz wsiadania lub zsiadania z roweru.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rowerzysty, powstałe w związku z użytkowaniem roweru oraz odpowiedzialność cywilna (OC) rowerzysty. Polisa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie bagażu podróżnego, oraz ubezpieczenie casco roweru.

W ramach ubezpieczenia OC pokrywane są szkody osobowe związane z użytkowaniem roweru (okaleczenie lub pozbawienie życia osoby trzeciej) i szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności).

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu jest bagaż podróżny, przewożony tylko podczas użytkowania roweru. Bagaż może obejmować również części zamienne do roweru.

Przedmiotem ubezpieczenia casco jest sam rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały. Maksymalna suma ubezpieczenia casco wynosi 5.000 zł.

Zapraszamy do naszego biura po ofertę! 🙂